Plan dnia


6.30 – 9.00 przybycie do Akademii, czas swobodnej zabawy (6.30 – 8.00 chętnym dzieciom podajemy śniadanie)
9.00 – 9.30 II śniadanie
9.30 – 10.00 toaleta poranna, rozmowa na wybrany temat danego dnia
10.00 – 11.15 zajęcia i zabawy dydaktyczne, zajęcia dodatkowe
11.15 – 12.15 zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, spacery
12.15 – 12.45 obiad I danie
12.45 – 14.30 cisza poobiednia
14.30 – 15.00 obiad II danie
15.00 – 15.30 Zajęcia i zabawy dydaktyczne
15.30 – 16.00 podwieczorek
16.00 – 17.30 swobodna zabawa, gry integracyjne i ruchowe, rozchodzenie się dzieci do domu

Plan może być modyfikowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb dzieci.